کشویی فرمان کامیونت نیسان

    کشویی فرمان کامیونت نیسان طراحی شده جهت نصب بر روی کامیونت های نیسان می باشد که در دو مدل تولید می گردد.

       1- کشویی فرمان متناسب با سیستم های فرمان هیدرولیک

       2- کشویی فرمان متناسب با جعبه فرمان های مکانیکی

    مجموعه این محصول به همراه ستون فرمان کامیونت نیسان جایگزین ستون های یک تکه مورد استفاده در کامیونت های نیسان می باشد که از آسیب دیدن راننده در تصادفات جلوگیری به عمل می آورد.