ستون فرمان کوییک

  • ستون فرمان کوییک طراحی شده جهت نصب بر روی خودروی کوییک می باشد.

  • نوع ستون فرمان تلسکوپی بوده و دارای سیستم تنظیم موقعیت غربیلک می باشد.

  • این ستون فرمان مجهز به سیستم فیوز بوده که هنگام تصادفات از آسیب دیدن راننده جلوگیری می کند.