ستون فرمان کامیونت نیسان

    • ستون فرمان کامیونت نیسان طراحی شده جهت نصب بر روی کامیونت نیسان می باشد.

    • نوع فرمان تلسکوپی بوده و دارای سیستم تنظیم موقعیت غربیلک می باشد.

    • این ستون فرمان مجهز به سیستم فیوز بوده که در هنگام تصادفات از آسیب دیدن راننده جلوگیری می کند.

    • مجموعه این محصول به همراه کشویی فرمان کامیونت نیسان جایگزین ستون های یک تکه مورد استفاده در کامیونت های نیسان می باشدکه باعث جلوگیری از آسیب دیدن راننده در تصادفات می گردد.