جعبه فرمان وانت پیکان

  • نوع جعبه فرمان بال اسکرو(RCB) می باشدو بر خلاف جعبه فرمان هایی که از این سیستم استفاده نمی کنند، بسیار نرم و فاقد هر گونه لقی در سرعت های مختلف می باشد.

  • این جعبه فرمان دارای ستون نیز می باشد که بر خلاف طرح های موجود در بازار جهت افزایش ایمنی با چهارشاخ به جعبه فرمان متصل گردیده است که در هنگام تصادفات از آسیب دیدن راننده جلوگیری می کند.

Category: