جعبه فرمان هیدرولیک کامیونت پادرا پلاس

  • این مجموعه شامل: جعبه فرمان هیدرولیک، پمپ فرمان، مخزن روغن، پولی هرزگرد، شیلنگ های پرفشار، کم فشار و مکش می باشد.

  • جعبه فرمان این مجموعه از نوع مهره مارپیچ ساچمه ای (Ball Screw) می باشد.