جعبه فرمان هیدرولیک پراید

  • این محصول از نوع جعبه فرمان دنده شانه ای می باشد.

  • به دو صورت با سیبک و مفصل و یا بدون آن قابل ارائه می باشد.

  • این سیستم فرمان قابلیت نصب بر روی انواع خودرو های پراید را دارا می باشد.