سیستم فرمان هیدرولیک کامیونت نیسان

    • این مجموعه شامل: جعبه فرمان هیدرولیک، پمپ فرمان، مخزن روغن، پولی هرزگرد، شیلنگ های پرفشار، کم فشار و مکش می باشد.

    • جعبه فرمان این مجموعه از نوع مهره مارپیچ ساچمه ای (Ball Screw) می باشد.

    • کلیه کامیونت های نیسان قابلیت تجهیز به این سیستم جهت تبدیل شدن به هیدرولیک را دارند.