جعبه فرمان هیدرولیک وانت مزدا (کارا)

  • این مجموعه شامل: جعبه فرمان هیدرولیک، پمپ فرمان، پولی هرزگرد، شیلنگ های پرفشار و کم فشار می باشد.

  • جعبه فرمان این مجموعه از نوع مهره مارپیچ ساچمه ای (Ball Screw) می باشد.

  • کلیه وانت های مزدا و کارا قابلیت تجهیز به این سیستم جهت تبدیل شدن به هیدرولیک را دارند.

Category: