جعبه فرمان کامیونت نیسان

    • جعبه فرمان این مجموعه از نوع مهره مارپیچ ساچمه ای (Ball Screw) می باشد.

    • این جعبه فرمان بر روی کامیونت شوکا نیز قابلیت مونتاژدارد.

    • حداکثر گشتاور خروجی این محصول 850N.M می باشد.