ستون فرمان کامیونت شیلر (ایسوزو)

  • ستون فرمان شیلر(ایسوزو) طراحی شده جهت نصب بر روی کامیونت های شیلر و ایسوزو

  • این ستون فرمان مجهز به سیستم تنظیم موقعیت غربیلک در دو جهت عمودی و جانبی می باشد و علاوه بر این درای سیستم کشویی بوده که در هنگام تصادفات از آسیب دیدن راننده جلوگیری کند.