نام نام خانوادگی مدیریت:

سجاد مهدوی

زمینه فعالیت:

تولید کنندگان

تلفن ثابت

03157248064-6

شماره همراه:

09132723134

نام و نام خانوادگی نفرات مرتبط:

بهناز قایدی

زمینه فعالیت تولید کنندگان:

  • ریخته گری

آدرس ایمیل:

bghaedi9090@gmail .com

بوتان سایپا مگا موتور و....

نام نام خانوادگی مدیریت:

میلاد ریاحی

زمینه فعالیت:

تولید کنندگان

تلفن ثابت

03135492476

شماره همراه:

09352810126

زمینه فعالیت تولید کنندگان:

  • سایر

تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی خود را وارد کنید:

دستگاه سی ان سی در ابعاد 220 در 160 سانتی متر و ارتفاع 60 سانتی متر و بیشتر فعالیتم در زمینه مدلسازی یونولیتی هستش .

با همه ی مدلساز های شاهپور جدید و چندین ریخته گری کوچک و بزرگ کار می کنم

نام نام خانوادگی مدیریت:

ZAP

زمینه فعالیت:

تولید کنندگان

تلفن ثابت

ZAP

شماره همراه:

ZAP

نام و نام خانوادگی نفرات مرتبط:

ZAP

آدرس سایت :

ZAP

آدرس ایمیل:

ZAP

نام نام خانوادگی مدیریت:

ZAP

زمینه فعالیت:

تولید کنندگان

تلفن ثابت

ZAP

شماره همراه:

ZAP

نام و نام خانوادگی نفرات مرتبط:

ZAP

آدرس سایت :

ZAP

آدرس ایمیل:

ZAP

نام نام خانوادگی مدیریت:

افشین رزمی

زمینه فعالیت:

تولید کنندگان

تلفن ثابت

03146412920

شماره همراه:

09382651360

نام و نام خانوادگی نفرات مرتبط:

محمد موسوی

زمینه فعالیت تولید کنندگان:

  • ریخته گری
  • عملیات حرارتی
  • سایر

آدرس سایت :

www.behin-group.com

تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی خود را وارد کنید:

تولید کننده انواع اجرام نسوز آلومینایی و سیلیسی و ریخته گری و تولید انواع غلتک های نورد

نام نام خانوادگی مدیریت:

علیرضا صلاحی جاهد

زمینه فعالیت:

تولید کنندگان

تلفن ثابت

021-56393910-4

شماره همراه:

09121090996

زمینه فعالیت تولید کنندگان:

  • فورج
  • تراشکاری

آدرس سایت :

www.kobeshgar.com

آدرس ایمیل:

info@kobeshgar.com

تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی خود را وارد کنید:

عدد پرس نایکل جونز از ٤٠٠ تن تا ١٦٠٠ تن ١٣ عدد پرس ضربه ای از ١٢ تن تا ١٢٠ تن ١ عدد پرس ١٠٠ تن هیدرولیک 5 عدد دستگاه فرز manual, nc ٥ عدد دستگاه تراش ١ عدد دستگاه شات بلاست ٤ دستگاه برش میلگرد و اره لنگ ٨ عدد دستگاه کوره های القائی

شرکت ومکو – ساپکو_شرکت لولا خودرو – شرکت سیال نیرو - مهر کام پارس – مهندسین فرافن - بهمن دیزل - سایپا تبریز- مهندسین مشاور-دقایق اراک- صنایع اتومبیل – ماهران مارپیچ باختر – ماموت_ هدایت دقیق و...

نام نام خانوادگی مدیریت:

مهندس مهدی سجادفر

زمینه فعالیت:

تولید کنندگان

تلفن ثابت

42290394

شماره همراه:

09132330053

زمینه فعالیت تولید کنندگان:

  • تراشکاری
  • سایر

آدرس سایت :

sgms.ir

آدرس ایمیل:

eng.sajadfar@sgms.ir

تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی خود را وارد کنید:

جوش pcd یا بریزینگ pcd،طراحی و ساخت انواع اینسرتهای کفتراش و مته های حفاری فروش انواع ابزار های ماشینکاری

نام نام خانوادگی مدیریت:

5+65+65

زمینه فعالیت:

تولید کنندگان

تلفن ثابت

تاذنتذل

شماره همراه:

546

زمینه فعالیت تولید کنندگان:

  • ریخته گری

نام نام خانوادگی مدیریت:

ببل

تلفن ثابت

+655+65

شماره همراه:

54654654

نام نام خانوادگی مدیریت:

عملغعمخ

تلفن ثابت

7803182222

شماره همراه:

09135606069

نام و نام خانوادگی نفرات مرتبط:

هکخاکم

آدرس سایت :

عغخلفعخ

نام نام خانوادگی مدیریت:

Ccxcxzc

تلفن ثابت

xcx

شماره همراه:

xczxcx

نام و نام خانوادگی نفرات مرتبط:

xcxzcxzc

آدرس سایت :

zczczc

آدرس ایمیل:

zczc

تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی خود را وارد کنید:

zczcz

cxczxczxc

نام نام خانوادگی مدیریت:

vxvcxv

تلفن ثابت

vxvxcv

شماره همراه:

xvxvx

نام و نام خانوادگی نفرات مرتبط:

xvvxcv

آدرس سایت :

xvxvxvx

آدرس ایمیل:

vxvxvxvx

تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی خود را وارد کنید:

vxvxv

vxvxvv

نام نام خانوادگی مدیریت:

نکنکن

تلفن ثابت

80808080

شماره همراه:

081880

نام و نام خانوادگی نفرات مرتبط:

پگاه شمس

آدرس سایت :

نکن

آدرس ایمیل:

shams@atinegarco.com

تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی خود را وارد کنید:

ششش

ششش

نام نام خانوادگی مدیریت:

ظزظزظز

تلفن ثابت

طظزظطز

شماره همراه:

زطزظزظ

نام و نام خانوادگی نفرات مرتبط:

زظطزظز

آدرس سایت :

ظزظزظز

آدرس ایمیل:

زظزظز

تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی خود را وارد کنید:

طزظطز

ظطزظطزظطز

نام نام خانوادگی مدیریت:

czczc

تلفن ثابت

zczczxcz

شماره همراه:

czxczcz

نام و نام خانوادگی نفرات مرتبط:

czczczc

آدرس سایت :

zxczxczxc

آدرس ایمیل:

zzczxc

تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی خود را وارد کنید:

xcxzcxc

xzczxczxc

نام نام خانوادگی مدیریت:

sdfsdfsdfs

تلفن ثابت

sdfdsf

شماره همراه:

fsdfsfsf

نام و نام خانوادگی نفرات مرتبط:

sdfsdfsdfs

آدرس سایت :

fsfs

آدرس ایمیل:

sfsfsfsfsfs

تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی خود را وارد کنید:

sfsfsfsfsf

sfsfsfs

نام نام خانوادگی مدیریت:

test1

تلفن ثابت

jjll

شماره همراه:

098669

نام و نام خانوادگی نفرات مرتبط:

oouoo

آدرس سایت :

lljljll

آدرس ایمیل:

jljljj

تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی خود را وارد کنید:

jkhkkh

jljljljljlj

نام نام خانوادگی مدیریت:

test1

تلفن ثابت

jjll

شماره همراه:

098669

نام و نام خانوادگی نفرات مرتبط:

oouoo

آدرس سایت :

lljljll

آدرس ایمیل:

jljljj

تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی خود را وارد کنید:

jkhkkh

jljljljljlj

نام نام خانوادگی مدیریت:

ffsfsfs

تلفن ثابت

fsfsf

شماره همراه:

sdfsdfsfs

نام و نام خانوادگی نفرات مرتبط:

fsfsfs

آدرس سایت :

dfsfsf

آدرس ایمیل:

sfsfsf

تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی خود را وارد کنید:

fsfsf

نام نام خانوادگی مدیریت:

ghjghjhg

تلفن ثابت

hgjjghj

شماره همراه:

gjgjghjghj

نام نام خانوادگی مدیریت:

ghfhfh

تلفن ثابت

564564645

شماره همراه:

0554690486

نام نام خانوادگی مدیریت:

متمتم

تلفن ثابت

80888080

شماره همراه:

095678889

نام و نام خانوادگی نفرات مرتبط:

hhkhkl

آدرس سایت :

http://farmankhodro.com/

آدرس ایمیل:

ss@hjgj.vom

تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی خود را وارد کنید:

lljhl

;j;j

نام نام خانوادگی مدیریت:

dadad

تلفن ثابت

787888

شماره همراه:

091345366

نام و نام خانوادگی نفرات مرتبط:

ffsf

آدرس سایت :

asafaf.com

آدرس ایمیل:

aaa@fkjf.com

تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی خود را وارد کنید:

sdfsfs

fsfdsfgsdf

نام نام خانوادگی مدیریت:

dasda

تلفن ثابت

4646456

شماره همراه:

0688757575

نام و نام خانوادگی نفرات مرتبط:

kkkh

آدرس ایمیل:

s@gdfhfh.com

تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی خود را وارد کنید:

hjkhkhj

khjkkhk

نام نام خانوادگی مدیریت:

jjjj

تلفن ثابت

989675

شماره همراه:

096775567

نام و نام خانوادگی نفرات مرتبط:

khkhkhk

آدرس سایت :

http://farmankhodro.com/

آدرس ایمیل:

ee@iiu.com

تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی خود را وارد کنید:

khkjkjh

jkhkhkjh