مشتریان شرکت فرمان خودرو سپاهان و محصولات مرتبط با آنها

زامیاد

 

 • جعبه فرمان هیدرولیک کامیونت نیسان
 • جعبه فرمان هیدرولیک کامیونت پادرا پلاس
 • جعبه فرمان مکانیکی کامیونت نیسان
 • ستون فرمان کامیونت نیسان
 • ستون فرمان کامیونت پادرا پلاس
 • کشوئی فرمان کامیونت نیسان
 • کشوئی فرمان کامیونت پادرا پلاس

ایران خودرو
(ساپکو)

 

 • جعبه فرمان وانت پیکان
 • ستون فرمان وانت پیکان

ایران خودرو دیزل

 

 • جعبه فرمان خاور LP608

سازه گستر سایپا


 • جعبه فرمان هیدرولیک پراید
 • جعبه فرمان هیدرولیک کوییک
 • جعبه فرمان هیدرولیک ساینا
 • جعبه فرمان هیدرولیک تیبا
 • ستون فرمان  پراید
 • ستون فرمان  کوییک
 • ستون فرمان ساینا
 • ستون فرمان تیبا

بهمن دیزل

 

 • ستون فرمان کامیونت شیلر (ISUZU NPR729)
 • جعبه فرمان هبدرولیک کامیونت شیلر (ISUZU NPR729)

بهمن موتور

 

 • جعبه فرمان هیدرولیک وانت کارا (مزدا)
 • ستون فرمان وانت کارا (مزدا)

گروه مرتب

 

 • کشوئی فرمان خودروی پاژن

خودروسازان دیزلی آذربایجان

 

 • جعبه فرمان کامیونت آذرخش